چهارشنبه 24 مهر 1398
  آگهی مناقصه
  موضوع مناقصه : سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت طراحی و مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا
  دوشنبه 14 مرداد 1398 ادامه مطلب...
  آرشیو اخبار


  آگهی مزایده
  شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا (سمتکو) در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مازاد شرکت را از طریق مزایده به فروش برساند.
  پنج شنبه 23 خرداد 1398 ادامه مطلب...


  آگهی مناقصه
  موضوع مناقصه : سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت طراحی و مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا
  دوشنبه 14 مرداد 1398 ادامه مطلب...