جمعه 01 شهریور 1398   متن مطلب
   آگهی مناقصه
موضوع مناقصه : خرید ماشین آلات و تجهیزات ماشین کاری کالیپر تیبا بر اساس مراحل ماشین کاری

شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا تولید کننده اصلی کالیپر خودروهای پراید – تیبا در نظر دارد جهت افزایش تولید مجموعه کالیپر تیبا نسبت به خرید ماشین مخصوص جهت ماشینکاری پوسته و رکابی کالیپر تیبا بشرح شرایط عمومی و اختصاصی به صورت ایندکس اقدام نماید .

شرایط عمومی:
1- زمان تحویل مدارک :
متقاضیان پس از دریافت مدارک پیشنهادات خود را بایستی تا 5 روز کاری در پاکت های سر بسته به امور بازرگانی شرکت واقع در تهران یا تبریز تحویل نمایند.
آدرس (دفتر تهران) : کیلومتر 18 جاده قدیم کرج – شرکت مگاموتور – ساختمان آموزش – طبقه اول – شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا تلفن 44922892-021
کارخانه : تبریز – منطقه صنعتی قراملک – شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا تلفن 04132894057
2- سپرده مناقصه :
شرکت کنندگان در مناقصه بایستی مبلغ 100،000،000 ریال به حساب شماره 010573486006 بانک صادرات شعبه میدان قونقا تبریز به نام شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا واریز و فیش آنرا به همراه مدارک تحویل نمایند.

3- نحوه بازگشایی پاکات :
در کمیسیون معاملات شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا بازگشایی و سپس پاکات اخذشده از شرکت کنندگان در مناقصه برنده مناقصه مشخص خواهد شد و برندگان موظف هستند پس از اعلام شرکت ، حداکثر تا یک هفته جهت عقد قرارداد به شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا مراجعه نماید.
4- سایر شرایط :

1-5) در صورت اعلام شرکت به برندگان مناقصه و عدم مراجعه در مدت مقرر ، سپرده ایشان به نفع شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ضبط خواهد شد و از نفر بعدی دعوت بعمل خواهد آمد.
2-5) شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا در رد و یا قبولی پیشنهادات مختار بوده و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراض نخواهند داشت.
3-5) سپرده های شرکت کنندگانی که برنده مناقصه نشده اند بعد از عقد قرارداد با برندگان مناقصه و حداکثر ظرف مدت یک هفته به خودشان مسترد خواهد شد.
4-5) بعد از مطالعه شرایط در صورت شرکت در مناقصه در پایین این صفحه فایل (الف) را دانلود کرده و زیر این برگ با ذکر جمله (کلیه شرایط مورد تایید است) مهرو امضاء به همراه سایر مدارک در پاکت های سر بسته تحویل خواهد شد.
5-5) در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 04132888871 امور بازرگانی تماس گرفته شود.
شرایط اختصاصی :
فایل ها ی شرایط اختصاصی از پایین همین صفحه دانلود شود.منبع : امور بازرگانی

تاریخ انتشار : (سه شنبه 22 مهر 1393) | نسخه قابل چاپ
عکس های ضمیمه