شنبه 09 فروردین 1399   متن مطلب
   آگهی مناقصه
موضوع مناقصه : سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت طراحی و مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا

باسلام و احتراماً بدینوسیله موضوع استعلام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت طراحی و مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا بشرح ذیل اعلام می گردد.

خواهشمند است نسبت به تکمیل موارد درخواستی براساس مسیرهای پیوستی ( از پایین همین صفحه دانلود شود) و تحویل آن به همراه فیش بانکی سپرده شرکت در مناقصه بمبلغ 30.000.000(سی میلیون ریال) واریز به حساب شماره 505978897 نزد بانک تجارت شعبه تراکتورسازی بنام شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا در پاکت سر بسته و ممهور شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 98/6/2 به صندوق مناقصات شرکت واقع در تبریز- منطقه صنعتی قراملک روبروی شرکت پمپ و توربین اقدام فرمایید.
- عقد قرارداد یکساله و حق الزحمه کارکرد ماهانه به ازاء سرویس های ارائه شده پس از کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد.( در صورت عدم ارائه سرویس در ایام تعطیل رسمی هزینه پرداخت نخواهد شد).
-حضور نماینده دائم و مطلع به مسائل سرویس دهی در ساعات ارائه خدمات الزامی است.
- شرکت طراحی و مهندسی و ساخت تجهیزات ابزار آلات سایپا در تعیین پیمانکار طرف قرارداد براساس استعلام های بعمل آمده مخیر است.
-در صورت هرگونه تغییر در ساعات کاری، شرکت پیمانکار ملزم به ارائه خدمات در ساعات تعیین شده می باشد.
- در صورت نیاز به سرویس در ایام تعطیل و یا ساعات غیراداری پیمانکار ملزم به ارائه خدمات می باشد.
- تاخیر و عدم حضور سرویس در زمان مقرر شامل جریمه خواهد بود.
- خودروهای ارائه شده از طریق پیمانکار می بایست از نظر وضعیت ظاهری، سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب باشد.
-بیمه شخص ثالث و رانندگان الزامی است.
- حداقل مدل خودروها 1376
-هزینۀ چاپ آگهی به عهدۀ برندۀ مناقصه می باشد.
-پرداخت کلیۀ کسورات قانونی به عهده برندۀ مناقصه می باشد.
-مهر و امضاء کلیۀ صفحات الزامی است.
*** فایل ها از پایین همین صفحه دانلود شود.منبع : امور بازرگانی

تاریخ انتشار : (دوشنبه 14 مرداد 1398) | نسخه قابل چاپ
عکس های ضمیمه