دوشنبه 02 مهر 1397   متن مطلب
   فرم اطلاعات تامین کنندگان
شناسایی تامین کنندگان به منظور برون سپاری برخی از فعالیتهای مرتبط با ماشین کاری گیج و فرامین کنترلی

شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا به منظور برون سپاری برخی از فعالیت های مرتبط با ماشین کاری گیج و فرامین کنترلی اقدام به شناسایی تامین کننده می نماید.لذا شرکت و کارگاههای حائز شرایط می توانند نسبت به تکمیل فرم پیوست اقدام و به آدرس (تبریز- منطقه صنعتی قراملک - شرکت طراحی مهندسی سایپا) و یا فکس 32898468(041) و یا ایمیل info@semet-co.com ارسال نمایند.

منبع : شرکت سمتکو
تاریخ انتشار : (سه شنبه 03 آذر 1394) | نسخه قابل چاپ
عکس های ضمیمه