جمعه 29 شهریور 1398   متن مطلب
   پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
حضور شرکت طراحی مهندسی سایپا در پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در زمینه فن آوری و تکنولوژی گیج های مرکب بسیار دقیق و گیج های الکترونیکی

پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی از تاریخ 20 الی 24 آبان در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می گردد.
در این دوره شرکت طراحی مهندسی سایپا در دو زمینه فن آوری و تکنولوژی گیج های مرکب بسیار دقیق و نیز گیج های الکترونیکی (تکنولوژی منحصر به فرد) شرکت کرده است.
روز گذشته (96/08/20) نایب رئیس مجلس جناب آقای دکتر پزشکیان از غرفه شرکت بازدید کرده و ضمن تقدیر بیان کردند که کارهایی از این قبیل که قیمت تمام شده داخلی محصول به علت منحصر به فرد بودن یک بیستم قیمت وارداتی می باشد بسیار مهم و برای آینده کشور اهمیت زیادی دارد.

منبع : شرکت سمتکو
تاریخ انتشار : (یکشنبه 21 آبان 1396) | نسخه قابل چاپ
عکس های ضمیمه
فایل های ضمیمه