پنج شنبه 05 اردیبهشت 1398   متن مطلب
   قدردانی روابط عمومی از مدیریت عامل و کارکنان شرکت
قدردانی روابط عمومی از مدیریت عامل و کارکنان به خاطر یاری رساندن به آسیب دیدگان سانحه ی اخیر زلزله در غرب کشور

بمحضر مبارک مدیر عامل محترم و پرسنل ساعی و زحمتکش شرکت سمتکو


با اهداء عالیترین مراتب تحیت و ادب، خداوند حی کریم را سجده ی شکر بر آستان میساییم که در کنار مجموعه ای از دلهای بزرگ و روح های سترگ، توفیق همراهی و خدمتگزاری به شما خوبان را ارزانیمان فرموده است.
دست خشم طبیعت یکبار دیگر به اقتضای طبیعت روزگار، در گوشه ای از پهنه ی پهناور وطن، عده ای از هموطنان عزیزمان را گرفتار ابتلای خود نموده و جانهایی را از عزیزانی ربود اما غافل از آن بود که هنوز هستند دستان گرم و پر مهری که بالاتر از دست طبیعت، در روزگار مشقت، بی درنگ به یاری رنج کشیدگان می شتابتد و به سهم خود دردی از آلام مصیبت زدگان این حادثه رو درمان و التیام می بخشند.
شما خوبان، یقینا در تجارتی سرشار از سود معنوی، کامروا شده اید و بی تردید، مزد این تجارت جز از نزد خداوند قادر توانا و مهربان، از بنده بر نیاید.
لذا بواسطه ی حرکت ارزشمند و شایسته ی تقدیر و سبز یکایک شما همکاران گرامی در یاری رساندن به آسیب دیدگان سانحه ی اخیر زلزله در غرب کشور، صمیمانه ترین و بهترین مراتب سپاس، امتنان و قدردانی خود را به حضور محترم مدیر عامل فهیم و فرهیخته و عالیقدر، و فرد فرد نیکان حاضر در مجموعه شرکت تقدیم نموده و از محضر حضرت کریم، سلامتی، تندرستی و عافیت و برکت امور همواره و همیشگیتان را صمیمانه مسئلت می نماییم.

منبع : روابط عمومی شرکت
تاریخ انتشار : (یکشنبه 12 آذر 1396) | نسخه قابل چاپ
عکس های ضمیمه
فایل های ضمیمه