دوشنبه 06 خرداد 1398   متن مطلب
   آگهی مزایده
شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا در نظر دارد تعدادی از اقلام مازاد شامل دستگاههای ماشینکاری ، کامپیوتر، لنت ترمز و سایر تجهیزات را از طریق مزایده بفروش رساند .

شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا در نظر دارد تعدادی از اقلام مازاد شامل دستگاههای ماشینکاری ، کامپیوتر، لنت ترمز و سایر تجهیزات را از طریق مزایده بفروش رساند .


علاقه مندان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی بمدت 10 روز به آدرس این شرکت مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند.
*** در صورت نیاز با آقای ولی وند (09306190411) هماهنگی بعمل آید.منبع : امور فروش
تاریخ انتشار : (سه شنبه 01 خرداد 1397) | نسخه قابل چاپ
عکس های ضمیمه
فایل های ضمیمه