آگهی مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی

بدین وسیله لیست اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت طراحی مهندسی سایپا بشرح ذیل جهت اخذاستعلام قیمت و فروش اعلام میگردد. لذا از متقاضیان دعوت میشود پیشنهاد قیمت خود را بهمراه مدارک درخواستی ، حد اکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 12/ 07 /94 در پاکت سر بسته و مهرشده به انتظامات این شرکت تحویل فرمائید .


1– لنت فله پراید و . . . - مقدار تقریبی 3800 کیلوگرم
2 – ضایعات چدن داکتبل – مقدار تقریبی 6757 کیلوگرم
3 – قطعات و ضایعات فولادی – مقدار تقریبی 770 کیلوگرم
4 – قطعات و ضایعات آلومینیومی – مقدار تقریبی 10922 کیلوگرم


* توجه * قیمت پیشنهادی برای واحد کالا با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده (ریال) لحاظ گردد.