آگهی مزایده

شرکت طراحی مهندسی سایپا در نظر دارد دو عدد دستگاه کنترل چرخ دنده کارکرده سالم با تجهیزات کامل (HOFLER - آنالوگ) را طی مزایده به فروش رساند .

عکس های مربوط به دستگاه ها در پایین همین صفحه قابل مشاهده می باشد. پیشنهاد قیمت خود را به شماره موبایل تلگرام نمایید و یا به شماره نمابر فکس نمایید.
موبایل: 09306190411 – رضا ولی وند – رئیس فروش
تلفکس : 32898468-041