شنبه 09 فروردین 1399محصولات

گیج های مخصوص

گيجهاي هستند که با توجه به پارامترهاي هندسي و غير هندسي قطعه کار تعيين مي گردند.
شامل :
گيجهاي کنترل فاصله ، کنترل موقعيت ، کنترل هم محوري ، کنترل لنگي ، کنترل گردي ، کنترل استوانه اي بودن که بر اساس استانداردها و نيازهاي مشتريان طراحي و ساخته مي شوند.گيجهاي مخصوص توليدي از مواد مناسب (ضد سايش ، سختي بالا ، تنش گيري و تثبيت شدگي ابعادي) مطابق با استانداردهاي معتبر جهاني ساخته مي شود.

گیج کنترل پوزیشن بدنه موتور XU7

گیج کنترلی موقعیت، عمق، انحراف و ارتفاع سطح سوراخ های بدنه موتور XU7 به سفارش ایران خودرو

گیج کنترل اورپین دنده

کنترل اورپین دنده

گيج كنترل فاصله

كنترل فاصله

گیج کنترل پوزیشن بدنه موتور TU3

گیج کنترلی موقعیت، عمق، انحراف و ارتفاع سطح سوراخ های بدنه موتور TU3 به سفارش ایران خودرو

گیج کنترل اور پین دنده پینیون

کنترل اور پین دنده پینیون

كنترل هم محوري

كنترل هم محوري

گیج کنترل پوزیشن کپه یاتاقان TU3

گیج کنترلی موقعیت، عمق، انحراف و ارتفاع سطح سوراخ های کپه یاتاقان TU3 به سفارش ایران خودرو

گیج کنترل اور پین دنده کرانویل

کنترل اور پین دنده کرانویل

گيج كنترل لنگي

كنترل لنگي

گيج كنترل موقعيت

گیج کنترل موقعیت پوسته گیربکس های پراید و تیبا به سفارش سایپا (مگا موتور)

كنترل استوانه بودن

كنترل استوانه اي بودن

گيج كنترل گردي

كنترل گردي

گیج کنترل تعامد و لنگی دنده کشویی

کنترل تعامد و لنگی دنده کشویی