شنبه 09 فروردین 1399محصولات

مستر بوستر پراید

در کلیه محصولات این شرکت از استانداردهای,CHRYSLER,ISO,DIN,JASO …,TEVES,IKSTD,KES,MES استفاده شده است.
مجموعه بوستر و مستر سيلندر ABS :
شرح عملکرد مجموعه :
مجموعه بوستر به عنوان اصلی ترین مجموعه سیستم ترمز وظیفه تقویت نیروی پای راننده و تبدیل آن به فشار هیدرولیک را دارد و از دو جزء اصلی ایزواک و مجموعه مستر سیلندر تشکیل شده است .
مجموعه بوستر روی کاسه پدال ترمز نصب می شود و از طریق چهار پیچ روی درب بوستر مونتاژ می گردد .


مستر و بوستر پراید

مجموعه مستر و بوستر اصلی ترین مجموعه سیستم ترمز

مجموعه مستر پراید

ایجاد فشار در مدارات ترمز تا چرخ اتومبیل وتبدیل نیروی مکانیکی به هیدرولیک

مجموعه بوستر پراید

تقویت نیروی پای راننده در خودرو و رابط بین پمپ ترمز و پدال