دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو ، لوازم و مجموعه های خودرویی (تهران 96 )
حضور شرکت طراحی مهندسی سایپا در دوازدهمین نمایشگاه قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرویی در زمینه قطعات خودرویی و گیج های کنترلی

دوازدهمین نمایشگاه قطعات خودرو ، لوازم و مجموعه های خودرویی تهران از تاریخ 22 الی 25 آبان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.
در این دوره شرکت طراحی مهندسی سایپا در دو زمینه قطعات خودرویی ( شامل انواع سیستم های ترمز و کلیپر و مستر و بوستر) و نیز گیج های کنترلی شرکت کرده است.