نمایشگاه قطعات ماشینکاری
انجمن قطعه سازان تبریز با همکاری شرکت طراحی مهندسی سایپا (سمتکو) جهت برقراری ارتباط و جستجوی پیمانکار و پتانسیل های صنعتی شهر تبریز.....

انجمن قطعه سازان تبریز با همکاری شرکت طراحی مهندسی سایپا (سمتکو) جهت برقراری ارتباط و جستجوی پیمانکار و پتانسیل های صنعتی شهر تبریز ، نمایشگاهی از قطعات مرتبط با صنایع مختلف از مورخه 98/02/07 تا 98/02/09 در محل شهرک فناوری خودرو (سه راهی کبریت سازی، روبروی شرکت موتوژن) برگزار می نماید .
علاقه مندان می توانند از ساعت 9 الی 15 حضور یابند .